Ewa Bembnista

Tłumacz przysięgły w Niemczech, członek Federalnego Związku Tłumaczy Niemieckich, od roku 2007 wpisana na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce.

Od wielu lat pracuję zarówno dla znanych koncernów jak i klientów indywidualnych. Moje usługi wyróżniają się wysoką jakością i zawsze dostarczane są na czas. W przypadku większych projektów oraz takich, które wymagają fachowej wiedzy, korzystam ze wsparcia sprawdzonych i doświadczonych w danej dziedzinie specjalistów. Powierzone mi zadania zawsze wypełniam profesjonalnie, na czas i zgodnie z duchem czasu technicznych możliwości.

Wszystkie sporządzone i uwierzytelnione przeze mnie tłumaczenia uznają zarówno polskie jak i niemieckie urzędy, gdyż jestem zaprzysiężona jako tłumacz języka polskiego przy Krajowym Sądzie w Monachium oraz widnieję w rejestrze polskich tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego w Polsce (pod numerem: TP/25/07).

W branży tłumaczeniowej nieodzowne są ustawiczne kształcenie się oraz stała wymiana doświadczeń z kolegami i koleżankami po fachu. Z tego powodu regularnie biorę udział w szkoleniach Federalnego Związku Tłumaczy Niemieckich (BDÜ) i w ten sposób na bieżąco uaktualniam swój stan wiedzy.

Posługuję się oprogramowaniem tłumaczeniowym SDL Trados Studio 2019, które jest kompatybilne z innymi narzędziami CAT, takimi jak na przykład memoQ. Dodatkowo wygenerowane teksty poddawane są dalszej korekcie. Proces ten gwarantuje zachowanie spójności tłumaczenia oraz jego bezbłędność.

Stypendium na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji pomogło mi w osiągnięciu wysokich kompetencji językowych i umożliwiło poznanie wielu aspektów i dziedzin, którymi zajmuje się filologia języka niemieckiego.

Po uzyskaniu tytułu magistra zostałam zaprzysiężona na tłumacza przy sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, a następnie wpisano mnie na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W roku 2012 otworzyłam własną działalność na terenie Niemiec.

Pięć lat później poddałam się egzaminowi na tłumacza przysięgłego w Niemczech, wybierając specjalizację prawniczą. Tytuł ten uprawnia mnie do sporządzania tłumaczeń dla wszystkich urzędów niemieckich. Dzięki temu z moich usług mogą korzystać również niemieckie sądy, notariusze i adwokaci.

Wykształcenie, doświadczenie i zdobyte kwalifikacje umożliwiły mi wstąpienie do elitarnego związku tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych BDÜ, działającego na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Członkostwo w tej organizacji nie tylko pozwala mi na udział w szkoleniach dla tłumaczy, ale również świadczy o mojej niezawodności i wysokiej jakości usług.